HAKKIMIZDA

 

İSTİKAMET

        Amaç:  İSTİKAMET; düşünce alanında  dünyada ve Türkiyede üretilen ve üretilmiş olan görüşler ve tezleri bilgi ve değer bağlamında irdeleyerek, değişim ve dönüşümlerimizin  sıhhatli oluşumuna düşünce katkısı sağlayarak hakikat penceresinden  pratiğin doğru güncellemesini amaçlayan yılda bir, seri kitap sanal ortamda elektronik olarak yayımlanır.Yayım işlerini Enstitümüzün Eleştirel Okuma ve Düşünme Birimi yürütür.

        Enstitü İSTİKAMET’i yayımlamakla dünya ve Türkiye gündemine sokulan sun’i görüşlerin peşinden sürüklenme yerine eleştiri ahlâkı çerçevesinde sağlıklı bakış açısı ortaya konularak Türkiye içinde ilmî tutumun yerleşmesini, gelişim ve oluşumların bilgi merkezli olmasına kurumca katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

     Konu ve İçerik: Felsefe, din ve sanat alanında yayınlanan görüşlerin, düşüncelerin temellerini ve sorunlarını inceleyen, irdeleyen, tahkir, tezyif ve tahrif etmeden eleştiren, çözümleyen yabancı ve yerli her türden araştırma, inceleme, eleştiri ve derleme yazılarına yer verecektir. Belirtilen konu ve içeriğe uygun telif yazılar ağırlıklı olacaktır. Yayımlanan telif ve çeviriler için yönetim kurulunca her yıl  belirlenen miktardan ödeme yapılır. Yayımlanması arzulanan çalışmalar istenildiği şekilde istikamet@hotmail.com adresine iletilmeli.

    Yazıların Değerlendirilmesi: Dergide, amacı, konusu, sunuş tarzı Eleştirel Okuma ve Düşünme Birimi tarafından uygun görülen çeviri ve telif çalışmaları yer alacaktır. Telif çalışmaların yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Yayımı kabul edilmeyen yazıların iadesi yapılmaz. Yayımlanan yazılarda esasa yönelik olmayan küçük düzeltme önerileri yapılabilir. Yazı sahipleri,öneri ve düzeltmeleri dikkate almak zorundadır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

     Yayın Dili ve Yazım Kuralları:  Yayın dili Türkçedir. Yayın için gönderilecek yazıların Türkçe özetleri bulunmalı, mümkünse makalenin İngilizce bir özeti de gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

1-      Yazılarda, konuyu en iyi şekilde belirtecek şekilde sunan kısa bir başlık olmalı,

2-      Yazar adı, soyadı ve adresi belirtilmeli,

3-      Türkçe özet, 100-150  kelimeyi geçmeyecek şekilde kaleme alınmış, yazının tümünü kısa ve öz olarak yansıtacak nitelikte olmalıdır. Ayrıca, özet sonuna  3 veya 5 adet anahtar kelime eklenmeli,

4-      Makale, bir Giriş bölümüyle başlamalı; (veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar vebenzeri hususlar ara ve alt kısımlarla) Gelişme bölümü olarak devam etmeli, Sonuç bölümüyle son bulmalı,

5-       Yazı ana metni; A4 boyutunda  kağıt üzerine, bilgisayarda 1 satır aralıkla ve 12 punto( Times New Roman yazı karakteri ) ile yazılmalı, sayfa kenarlarında 3cm’lik boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Yazılar 5-20 sayfayı aşmamalıdır. Ana başlıklar küçük harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır. Ara Başlıklar : Tamamı koyu olarak  ve ana başlıktan  daha küçük punto ile  yazılacak; Yazarın dışında makaleye katkısı bulunan(lar) varsa yazının sonunda ayrıca belirtilebilir.

6-      Yazını sonuna Kaynaklar dizini eklenmelidir. Tekrar edilen kaynaklar da kısaltmaya gidilebilir. Metin içinde kaynak kullanılmamalı. Kaynaklar dizini, yazar soyadlarını esas alan alfabetik bir sırayla dizilmelidir.Eserlerde, yazar soyadı öncelikli gelmek üzere, adları,  kitabın adı italik olarak yazılmalı , sırasıyla yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi belirtilmelidir. Süreli yayında yer alan makalenin başlığı  tırnak içinde “ ... .. “, süreli yayının kısaltılmamış adı italik yazılmalı, cilt , sayı, sayfa no gösterilmelidir. Sempozyumun veya kongre bildirilerinin varsa, editörleri yazılmalı, rapor veya tez ise kuruluş veya üniversitenin adı anılmalıdır.

        Dikkat edilecek hususlar : Aşağıdaki eksiklikleri içeren makaleler ahlâk dışı görüldüğünden kabul edilmeyecek ve yayınlanmayacaktır.

1. Başka birisine ait yazılı, basılı ve elektronik ortamdaki  eser ve görüşleri alarak kendi adıyla sunmak,

2. Başka birisine ait yazılı, basılı ve elektronik ortamdaki eser ve görüşlerin bir bölümünü bilimsel yayın kurallarına uygun bir biçimde atıfta bulunmadan kendi görüşü ve eseri gibi sunmak,

3. İlmî yayın kurallarına uygun olarak göndermeler yapmadan, başkalarına ait düşünceleri kendisininmiş gibi sunmak,

4. Başkalarına ait düşünceleri bunların alıntı olduğunu apaçık biçimde gösterecek biçimde dile getirmeden sunmak,

5. Alıntı yapılan kaynağa ilişkin bilgi vermemek veya eksik bilgi vermek,

6. Yalnızca farklı kelimeler ve ifadeler kullanarak, kısmen değiştirerek başkalarına ait araştırma sonuçlarını ya da düşünceleri ve uygulamaları kendisininmiş gibi sunmak ,

7. Yapılmayan bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek ve/veya yapılmayan bir araştırmaya dayandırarak sahte bulgular ortaya koymak,

8. Araştırma ve uygulamaların yöntem veya sonuçlarını, görüşlerin bağlamını kasıtlı olarak saptırmak ve değiştirmek,

9. Yapılan araştırma ve uygulamaların , ortaya konulan görüşlerin niteliğini bozacak derecede farklı bir biçimde sunmak veya göstermek ,

10. Aynı araştırmayı veya makaleyi bilgi vermeksizin yeniden diğer yayın organlarına göndermek ya da yayımlamak,

11. Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,